Гибона в XGames Zoom Galery August 2016

POSTED by: on 5/08/16

bulgaria -vlad ivanov

Снимката на Jussy Grznar, с Владими Иванов-Гибона се появи в селекцията от топ 11 снимки за Август 2016 в сайта на XGames. Jussy Grznar беше в България в края на зимата и под напътствията на Нико Плъков стигна до Бузлуджа където снима за един ден с Гибона.  Няма как да не се гордеем, след като Гибона се появява до хора като Twitch, Nate Tyler и още 9 световни имена.  Well done!

Screen Shot 2016-08-05 at 12.18.16 PM

Всички снимки можете да разлгедате тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + 4 =