trollrotten2

POSTED by: on 25/01/16

Jesse Paul и Jeffy Gabrick в последното видео на Marcus Rand от Troll. Димо прекара няколко дни симайки с всичко от Troll, това което ще искара за Stinky ще е не по-малко силно.jeffy-smokes-Jeffy getting vapped.Screen Shot 2016-01-24 at 6.39.45 PM

Skiba!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × five =